Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

W Opolu


 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
ul. Oleska 19a, 45-052 Opole
centrala: tel.077/ 453 86 35, sekretariat: fax 077/ 453 83 67

 

e-mail:
adres e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP

NIP 754 11 85 581
REGON:530968352
__________________________________________________________________________________________________

 

Zał. Nr 1 do zarządzenia nr 3/2022

Prezesa SKO w Opolu z dnia 26.01.2022 r.

 

KOMUNIKAT

z uwagi na konieczność ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuje, że

od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania

wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.

Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

pozostaje dla interesantów zamknięte.

 

Wszelkie kontakty z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu prosimy nawiązywać telefonicznie pod numerami:

(77) 453 86 35 lub (77) 453 83 67.

Pisma (wnioski, podania) prosimy wnosić za pośrednictwem poczty (operatora pocztowego),

bądź platformy e-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza).

Strony postępowań administracyjnych mogą się zapoznać z aktami spraw w siedzibie Kolegium wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w podanym okresie nie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. Skargi i wnioski w tym okresie mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej.

 

 


 

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek

od 7.30 do 15.30

 

Godziny bezpośredniej obsługi interesantów

poniedziałek - piątek

od 10.00 do 15.00

 

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 15.00. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy (nr tel. (077) 453 83 67).

  

Wersja XML