Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Repertorium

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji i rejestrów, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu. W kolegium znajduje się archiwum zakładane dla decyzji i postanowień wydawanych przez kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności kolegium.

Strony, które brały udział w postępowaniu przed kolegium mogą zapoznać się z decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy kolegium.

 

Wersja XML