Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IOD

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

Zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 11 września 2020 r.

wyznaczył Panią Joannę Dziadkowiec

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail:

iod@kom-pro.pl

 

Wersja XML